Akademia e Teknologjive të Avancuara (ATA) është një Qender trajnuese e cila ka për qëllim edukimin e të rinjëve në lëmin e teknologjisë informative.

ATA në qershor të vitit 2003 është lisencuar si Akademi Lokale e Cisco Global Learning Network dhe Qendër Testuese për ECDL.

Qëllimi jonë fillestar ishte që të trajnojmë inxhinierë të rinjë të rrjetave kompjuterike, zhvillues softueri, teknik për kompjutera, dizajnues të web faqeve, administratorë të bazave të shënimeve dhe sistemeve operative.

Sot 10 vite ATA është lider në lëminë e trajnimeve të teknologjisë informative në Prizren dhe regjionin e saj.


Pesë arsye pse ATA?


  1. BulletQë nga themelimi e deri më sot ATA ka trajnuar mbi 1500 studentë dhe 70 % e tyre janë punësuar në institucione të ndryshme dhe poashtu falë diplomave të lëshuar nga ATA disa studentë janë punësuar edhe në shtete si Irak, Afganistan, Gjermani, Zvicër etj.


  1. BulletATA nuk trajnon vetëm studentët apo fillestarët në teknologjinë informative por edhe profesorët dhe expertët të lëmive të ndryshme trajnohen dhe qertifikohen te ATA.


  1. BulletTë gjithë instruktorët tonë janë me eksperiencë të mirëfilltë në lëminë e teknologjisë informative si dhe në lëminë e trajnimeve profesionale.


  1. BulletOrari ynë fleksibil mundëson mbajtjen e trajnimeve gjatë orarit të ditës dhe orarit të  mbrëmjes që mundëson trajnim dhe aftësim të mëtutjeshëm edhe për profesionistët që punojnë në orar të zakonshëm ditor.


  1. BulletNe në ATA kemi krijuar ambient të këndshëm trajnues në mënyrë që të ju përshtatet dhe të jetë në funksion të nevojave tuaja trajnuese

Dhjet vite me ju. Future is here...