A D V A N C E D  

T E C H N O L O G I E S  

A C A D E M Y

Akademia e Teknologjive të Avancuara (ATA) është një Qender trajnuese e cila ka për qëllim edukimin e të rinjëve në lëmin e teknologjisë informative.

ATA në qershor të vitit 2003 është lisencuar si Akademi Lokale e Cisco Global Learning Network dhe Qendër Testuese për ECDL.

Sot ATA shenon 10 vjetorin e themelimit te saj.

Lexo me shume...Per_ne.html

Dhjet vite me ju. Future is here...

Me kënaqësi ju prezantojmë projektin më të madh deri më sot të Akademisë së Teknologjive të Avancuara: